EN MN

Хөрөнгө оруулалт эрэлхийлсэн төслүүд

Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүс

Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүс

Дэлгэрэнгүй

Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс

Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүс

Дэлгэрэнгүй

Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж-эрчим хүчний үйлдвэрлэл

Аюултай хог, хаягдлын төвлөрсөн байгууламж-эрчим хүчний үйлдвэрлэл

Дэлгэрэнгүй

Тяньжин боомт дахь тээвэр ложистикийн төв төсөл

Тяньжин боомт дахь тээвэр ложистикийн төв төсөл

Дэлгэрэнгүй

Нарийнсухайт Шивээ хүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх

Нарийнсухайт Шивээ хүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар-Дархан-Уул чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Улаанбаатар-Дархан-Уул чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Дэлгэрэнгүй

Баруун-урт бичигт чиглэлийн 272 км хучилттай авто замын төсөл

Баруун-урт бичигт чиглэлийн 272 км хучилттай авто замын төсөл

Дэлгэрэнгүй

Таван-толгойт гашуун сухайт чиглэлийн 250 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Таван-толгойт гашуун сухайт чиглэлийн 250 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт

Дэлгэрэнгүй

Хог хаягдлыг ангилан ялгах дахин боловсруулах үйдвэрүүдийн Эко парк байгуулах

Хог хаягдлыг ангилан ялгах дахин боловсруулах үйдвэрүүдийн Эко парк байгуулах

Дэлгэрэнгүй

Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй