Go to Top

Үйл явдал

Үндэсний хөгжлийн газар байгуулагдлаа

Монгол Улсын Засгийн газар шинэчлэн байгуулагдаж, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгэм, хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Засгийн газрын тохируулагч агентлаг болох Үндэсний хөгжлийн газрыг шинээр байгууллаа. Тус газар нь Монгол Улсын хөгжлийн цогц бодлого боловсруулах, эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл, салбарыг тодорхойлох, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, салбарын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого болон гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлого боловсруулах, стратеги, чиг хандлагыг тодорхойлох; гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах, дэмжих, сурталчлах цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх;

Дэлгэрэнгүй

Арга хэмжээ

Статистик мэдээ

ВИДЕО МЭДЭЭ

2016.05.19 - Centerra Gold Inc: Symbol CG Last price 7.6 Change -0.26 - Rio Tinto Limited : Symbol RIO Last price 45.82 Change -1.59-Southgobi Resources Ltd : Symbol 1878 Last price 1.58 Change 0.12 - SouthGobi Resources Ltd : Symbol SGQ Last price 15.2 - Hunnu Coal Pty Ltd : Symbol HUN Last price 1.79 - Peabody Energy Corporation: Symbol BTU Last price 1.25 Change -0.12 - Winsway Coking Coal Holdings Ltd: Symbol 1733 Last price 0.1 Change 0 - Haranga Resources Ltd : Symbol HAR Last price 0 Change 0 -Origo Partners PLC : Symbol OPP Last price 0.25 Change -0.03 -Kincora Copper Ltd. : Symbol KCC Last price 0.03 Change 0 - KINCORA COPPER LTD : Symbol BS4A Last price 0.01 Change 0 -Modun Resources Ltd : Symbol TVN Last price 0 - Erdene Resource Development Corp: Symbol ERD Last price 0.47 Change -0.03 - ERDENE RESOURCE DEV : Symbol ERDCF Last price 0.39 Change 0.01 - ERDENE RES.DEVELOPM. NEW : Symbol E8KA Last price 0.33 Change 0 -Bestway International Holdings Ltd : Symbol 718 Last price 1.01 Change 0 - East Asia Minerals Corp : Symbol EAS Last price 0.01 Change 0.01 - EAST ASIA MINERALS : Symbol EAIAF Last price 0.01 Change 0.01 - EAST ASIA MINLS CORP: Symbol WG3 Last price 0.01 Change 0 - North Asia Resources Holdings Ltd : Symbol 61 Last price 0.03 Change 0 - Aspire Mining Ltd : Symbol AKM Last price 0.01 Change 0 - General Mining Corporation Ltd : Symbol GMM Last price 0.63 Change -0.02 - Prophecy Coal Corp : Symbol PCY Last price 0.02 Change 0 - Central Asia Metals Ltd : Symbol CAML Last price 168.5 Change -1.75 - Xanadu Mines Ltd : Symbol XAM Last price 0.23 Change -0.01 - MERITUS MINERALS LTD : Symbol 74M Last price 0 Change 0 - Mongolia Energy Corporation Limited : Symbol 276 Last price 0.18 Change 0.01 - Mongolian Mining Corporation : Symbol 975 Last price 0.1 Change 0 - Altan Rio Minerals Ltd : Symbol AMO Last price 0.01 Change - Asia Coal Limited : Symbol 835 Last price 0.13 Change 0 - Blina Minerals NL : Symbol BDI Last price 0 Change 0 - Mongolia Growth Group Ltd: Symbol MNGGF Last price 0.31 Change 0 - Nova Resources Ltd : Symbol NOVA Last price 0.12 Change -0.01 - Petro Matad Limited : Symbol MATD Last price 2.7 Change -0.42 - SouthGobi Resources Ltd : Symbol SGQ Last price 0.26 Change 0 - KHAN RESOURCES INC : Symbol KHRIF Last price 0.65 Change -0.01 - MNP Petroleum Corp : Symbol MNAP Last price 0.01 Change 0 - MERITUS MINERALS LTD : Symbol MERMD Last price 0.01 Change 0 - Entree Gold Inc: Symbol ETG Last price 0.39 Change -0.04 - Grenville Strategic Royalty Corp: Symbol GRC Last price 0.38 Change 0.02 - Wolf Petroleum Ltd : Symbol WOF Last price 0.01 Change 0