Go to Top

Үйл явдал

Хөрөнгө оруулалтын газар, НҮБ-ын ХХБХ-тай хамтран “Хөрөнгө оруулалтын цахим хөтөч”-ийн албан ёсны нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулагдлаа.

Тус цахим систем нь хөрөнгө оруулагчдад нэн шаардлагатай байдаг  Монгол Улсын эдийн засаг, эдийн засгийн тэргүүлэх салбарууд, хууль эрх зүй,  хөрөнгө оруулалтын орчин, тэдгээрт хөрөнгө оруулах боломжууд, бүртгэл, тусгай зөвшөөрлийг хаанаас, хэрхэн авах зэрэг нэн шаардлагатай мэдээллээр нэгдсэн нэг цонхноос цахимаар цаг тухай бүрт шинэчилсэн, үнэн бодит мэдээллээр хангах ач холбогдолтой юм. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 9.2.9-д заасны дагуу Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын газар нь цахим нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэгтэй. Энэ хүрээнд хэрэгжүүлж буй ажлуудын нэг нь энэхүү

Дэлгэрэнгүй

Арга хэмжээ

Статистик мэдээ

ИЛ ТОД , ШИЛЭН ДАНС

images

3d480c9c094c27907b2f8366a2a704091

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

online_complaint

ВИДЕО МЭДЭЭ

2016.05.19 - Centerra Gold Inc: Symbol CG Last price 7.6 Change -0.26 - Rio Tinto Limited : Symbol RIO Last price 45.82 Change -1.59-Southgobi Resources Ltd : Symbol 1878 Last price 1.58 Change 0.12 - SouthGobi Resources Ltd : Symbol SGQ Last price 15.2 - Hunnu Coal Pty Ltd : Symbol HUN Last price 1.79 - Peabody Energy Corporation: Symbol BTU Last price 1.25 Change -0.12 - Winsway Coking Coal Holdings Ltd: Symbol 1733 Last price 0.1 Change 0 - Haranga Resources Ltd : Symbol HAR Last price 0 Change 0 -Origo Partners PLC : Symbol OPP Last price 0.25 Change -0.03 -Kincora Copper Ltd. : Symbol KCC Last price 0.03 Change 0 - KINCORA COPPER LTD : Symbol BS4A Last price 0.01 Change 0 -Modun Resources Ltd : Symbol TVN Last price 0 - Erdene Resource Development Corp: Symbol ERD Last price 0.47 Change -0.03 - ERDENE RESOURCE DEV : Symbol ERDCF Last price 0.39 Change 0.01 - ERDENE RES.DEVELOPM. NEW : Symbol E8KA Last price 0.33 Change 0 -Bestway International Holdings Ltd : Symbol 718 Last price 1.01 Change 0 - East Asia Minerals Corp : Symbol EAS Last price 0.01 Change 0.01 - EAST ASIA MINERALS : Symbol EAIAF Last price 0.01 Change 0.01 - EAST ASIA MINLS CORP: Symbol WG3 Last price 0.01 Change 0 - North Asia Resources Holdings Ltd : Symbol 61 Last price 0.03 Change 0 - Aspire Mining Ltd : Symbol AKM Last price 0.01 Change 0 - General Mining Corporation Ltd : Symbol GMM Last price 0.63 Change -0.02 - Prophecy Coal Corp : Symbol PCY Last price 0.02 Change 0 - Central Asia Metals Ltd : Symbol CAML Last price 168.5 Change -1.75 - Xanadu Mines Ltd : Symbol XAM Last price 0.23 Change -0.01 - MERITUS MINERALS LTD : Symbol 74M Last price 0 Change 0 - Mongolia Energy Corporation Limited : Symbol 276 Last price 0.18 Change 0.01 - Mongolian Mining Corporation : Symbol 975 Last price 0.1 Change 0 - Altan Rio Minerals Ltd : Symbol AMO Last price 0.01 Change - Asia Coal Limited : Symbol 835 Last price 0.13 Change 0 - Blina Minerals NL : Symbol BDI Last price 0 Change 0 - Mongolia Growth Group Ltd: Symbol MNGGF Last price 0.31 Change 0 - Nova Resources Ltd : Symbol NOVA Last price 0.12 Change -0.01 - Petro Matad Limited : Symbol MATD Last price 2.7 Change -0.42 - SouthGobi Resources Ltd : Symbol SGQ Last price 0.26 Change 0 - KHAN RESOURCES INC : Symbol KHRIF Last price 0.65 Change -0.01 - MNP Petroleum Corp : Symbol MNAP Last price 0.01 Change 0 - MERITUS MINERALS LTD : Symbol MERMD Last price 0.01 Change 0 - Entree Gold Inc: Symbol ETG Last price 0.39 Change -0.04 - Grenville Strategic Royalty Corp: Symbol GRC Last price 0.38 Change 0.02 - Wolf Petroleum Ltd : Symbol WOF Last price 0.01 Change 0